Vägen till en sundare tillvaro och ett lyckligt liv.

Vill du få möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i din egen takt utifrån dina personliga förutsättningar? Hitta glädje och mening med livet och bli en sundare människa? Få göra varierade saker i en härlig miljö?
Då kan vår Grön Arena-verksamhet vara något som passar dig!

Här finns något för alla, våra djur - hästar, hund, katter, höns och kaniner skall skötas om så att de trivs och mår bra. Den gamla trädgården, byggnaderna och betesmarken behöver ständig omvårdnad och bjuder på meningsfull aktivitet.

Att bygga mänskliga relationer är också en del av vardagen på gården. Alla lär vi av varandra och mångfalden ökar förståelsen och toleransen. Skötsel av djur och natur väcker medkänsla som leder till ett ökat ansvarstagande och stor arbetsglädje. På Klockaregården bygger vi både muskulär och mental uthållighet, stärker självkänslan och ger motivation för att komma framåt och våga i livet. Nya utmaningar är en del av vardagen, här finns få begränsningar men obegränsade möjligheter!

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling och kvalitetssäkring av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.
Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Klicka på texten för att se ett inslag om vår Grön Arena-verksamhet:
Inslag på TV4 nyheterna om vår Grön Arena-verksamhet.

Gården Framåt!

Vi har nu avslutat ett spännande Leaderprojekt på Klockaregården. Det gick ut på att "människor skulle gå från utanförskap till delaktighet genom att bli en del av sociala sammanhang på gården".

Under projekttiden har vi lyckats åstadkomma följande: 

- Vi har startat en förening, Klockaregårdens 4H som har aktiviteter inom smådjur, natur och trädgård på Klockaregården. Till föreningen har vi värvat engagerade ideélla ledare. Medlemmarna skapar tillsammans ett positivt socialt sammanhang att umgås och utvecklas i.

- Vi har förbättrat våra lokaler och möjligheter att ta emot fler personer på gården genom att installera
en toalett i lillstugan.

- Personer som sedan tidigare haft praktik på Klockaregården har fått utbildning/mer handledning och nya inspirerande uppgifter.

- Två inspirerande personer har nyanställts på Klockaregården, vi kan därmed erbjuda mer aktiviteter och skapa bättre förutsättningar för arbetsträning och praktik och nya aktiviteter.

-Ett flertal personer har arbetstränat på gården i olika sammanhang. 

Nu ser vi fram emot att förvalta det vi byggt upp och utveckla de nya idéer som blivit aktuella i och med projektet Gården Framåt!