Vägen till en sundare tillvaro och ett lyckligt liv.

Vill du få möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i din egen takt utifrån dina personliga förutsättningar? Hitta glädje och mening med livet och bli en sundare människa? Få göra varierade saker i en härlig miljö?
Då kan vår Grön Arena-verksamhet vara något som passar dig!

Här finns något för alla, våra djur - hästar, hund, katter, höns och kaniner skall skötas om så att de trivs och mår bra. Den gamla trädgården, byggnaderna och betesmarken behöver ständig omvårdnad och bjuder på meningsfull aktivitet.

Att bygga mänskliga relationer är också en del av vardagen på gården. Alla lär vi av varandra och mångfalden ökar förståelsen och toleransen. Skötsel av djur och natur väcker medkänsla som leder till ett ökat ansvarstagande och stor arbetsglädje. På Klockaregården bygger vi både muskulär och mental uthållighet, stärker självkänslan och ger motivation för att komma framåt och våga i livet. Nya utmaningar är en del av vardagen, här finns få begränsningar men obegränsade möjligheter!

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling och kvalitetssäkring av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.
Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Klicka på texten för att se ett inslag om vår Grön Arena-verksamhet:
Inslag på TV4 nyheterna om vår Grön Arena-verksamhet.