Praktik

Vill du ha en rolig och utveckande praktikplats med varierande arbetsuppgifter, många olika typer av hästar och andra djur?

Här på gården har vi stor erfarenhet av att ta emot personer för praktik, utbildning eller arbetsträning. Vi lägger stor vikt vid att följa de regler som finns och vill att alla våra medarbetare skall trivas och utvecklas.
Vi var tidigare en HYN-godkänd praktikvärd vilket innebär att vi genomgått Hästnäringens Yrkesnämnds utbildning för praktikvärdar. (Hyn har slutat att utbilda/godkänna praktikplatser.)

Under sommaren kan vi erbjuda kost och logi. 

Du som är intresserad av praktikplats, kontakta Beatrice.