Personal

På Klockaregårdens Hästverksamhet arbetar ett glatt gäng. Vissa arbetar året runt, andra arbetar endast under sommarens ridläger. Gemensamt för oss alla är att vi har en lång erfarenhet av hästar och ridning och att vi älskar vårat jobb!

Under sommaren består personalstyrkan vanligtvis av sex personer. Vi är alltid vuxna på plats dygnet runt under ridlägren.