Alicia

"Flisan" såldes hösten 2009 till Veronica Hansson. De verkade hitta varandra direkt och vi önskar dem båda ett varmt lycka till!

Här kan du läsa om våra älskade hästar som av någon anledning har lämnat oss.

Sålda hästar